Bài 3 trang 68 Tiết 35 sgk Toán 5


Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m,

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng  chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó?

Hướng dẫn giải:

Chiều rộng mảnh vườn là:

24  x  = 9,6 (m)

Chu vi mảnh vườn là:

(24 + 9,6 ) x 2 = 67,2(m)

Diện tích mảnh vườn là:

24 x9,6 = 230,4 (m2)

                                Đáp số: 67,2(m) và 230,4 (m2)