Bài 3 trang 67 sgk hóa học 8


Bài 3. Em hãy tính số mol, thể tích khí, thể tích của hỗn hợp khí ở đktc.

Bài 3. Hãy tính:

a) Số mol của: 28 g Fe; 64 g Cu; 5,4 g Al

b) Thể tích khí (đktc) của: 0,175 mol CO2; 1,25 mol H2; 3 mol N2

c) Số mol và thể tích của hỗn hợp khí (đktc) gồm có: 0,44 g CO2; 0,04 g H2; 0,56 g N2

Bài giải:

a) 

nFe =  = 0,5 mol

nCu =  = 1 mol

nAl =  = 0,2 mol

b) Thể tích khí ở đktc:

 = 22,4 . 0,175 = 3,92 lít

 = 22,4 . 1,25 = 28 lít

 = 22,4 . 3 = 67,2 lít

c) Số mol và thể tích của hỗn hợp:

 =  = 0,01 mol;          = 22,4 . 0,01 = 0,224 lít

 =  = 0,02 mol;              = 22,4 . 0,2 = 0,448 lít;

 =  = 0,02 mol;              = 22,4 . 0,02 = 0,448 lít.

Vậy số mol của hỗn hợp là:

nhh = 0,01 + 0,02 + 0,02 = 0,05 mol

Thể tích hỗn hợp là:

Vhh = 0,224 + 0,448 + 0,448 = 1,12 lít

Hoặc Vhh = 0,05 . 22,4 = 1,12 lít

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu