Bài 3 trang 65 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.7 trên 26 phiếu

Đặt tính rồi tính: a) 26,5 : 25; b) 12,24 : 20.

Đặt tính rồi tính:

a) 26,5 : 25;

b) 12,24 : 20

Chú ý : Khi chia số thập phân cho số tự nhiên mà còn dư, ta có thể chia tiếp bằng cách: viết thêm chữ số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia. Chẳng hạn:

Hướng dẫn giải:

a)                                     b) 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan