Bài 3 trang 64 sgk Toán 5


Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km.

Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải:

 Trung bình mỗi giờ người đó đi được:

126,54: 3 = 42,18 (km)

Đáp số 42,18 (km)