Bài 3 trang 62 sgk Toán 5


Mua 5kg đường phải trả 38 500 đồng.

Bài 3. Mua \(5kg\) đường phải trả \(38 500\) đồng. Hỏi mua \(3,5 kg\) đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Giải

Mua \(1kg\) đường thì hết số tiền là:

\(38500:5=7700\) (đồng)

Mua \(3,5 kg\) đường thì hết:

\(7700\times 3,5=  26 950\) (đồng)

Số tiền phải trả ít hơn là:

\(38 500 - 26 950 = 11 550\) (đồng)

Đáp số: \(11 550\) đồng

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay