Bài 3 trang 61 sgk hóa học 8

Bình chọn:
4.6 trên 22 phiếu

Canxi cacbonat...

Bài 3. Canxi cacbonat (\(CaCO_3\)) là thành phần chính của đá vôi. Khi nung đá vôi xảy ra phản ứng hóa học sau:

\(\text{Canxi cacbonat} \to \text{ Canxi oxit}\,\,\, + \,\text{ Cacbon đioxit}\)

Biết rằng khi nung \(280kg\) đá vôi tạo ra \(140kg\) canxi oxit \(CaO\) (vôi sống) và \(110kg\) khí cacbon đioxit \(CO_2\).

a) Viết công thức về khối lượng phản ứng.

b) Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong đá vôi.

Giải

a)  \(CaC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow CaO + C{O_2}\)

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

\({m_{CaC{O_3}}} = {m_{CaO}} + {m_{C{O_2}}}\)

b) \({m_{CaC{O_3}}} = 140 + 110 = 250(kg)\)

Phần trăm khối lượng của canxi cacbonat chứa trong đá vôi là:

\(\% \,{m_{CaC{O_3}}} = {{250} \over {280}}.100\%  = 89,29\% \)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan