Bài 3 trang 6 sgk Toán 9 - tập 1


Bài 3. Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3)

Bài 3. Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3):

a) x2 = 2;                  b) x2 = 3;

c) x2  = 3,5;               d) x2  = 4,12;

Hướng dẫn giải:

Nghiệm của phương trình x2 = a (với a ≥ 0) là căn bậc hai của a.

a) \({x^2} = 2 \Leftrightarrow x =  \pm \sqrt 2 \)

Tính bằng máy tính ta được:

\(x \approx  \pm 1,414\)

b) \({x^2} = 3 \Leftrightarrow x =  \pm \sqrt 3 \)

Tính bằng máy tính ta được:

\(x \approx  \pm 1,732\)

c) \({x^2} = 3,5 \Leftrightarrow x =  \pm \sqrt 3,5 \)

Tính bằng máy tính ta được:

\(x \approx  \pm 1,871\)

d) \({x^2} = 4,12 \Leftrightarrow x =  \pm \sqrt 4,12 \)

Tính bằng máy tính ta được:

\(x \approx  \pm 2,03\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu