Bài 3 trang 6 sgk Toán 9 - tập 1

Bình chọn:
4.7 trên 27 phiếu

Bài 3. Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3)

Bài 3. Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3):

a) x2 = 2;                  b) x2 = 3;

c) x2  = 3,5;               d) x2  = 4,12;

Hướng dẫn giải:

Nghiệm của phương trình x2 = a (với a ≥ 0) là căn bậc hai của a.

a) \({x^2} = 2 \Leftrightarrow x =  \pm \sqrt 2 \)

Tính bằng máy tính ta được:

\(x \approx  \pm 1,414\)

b) \({x^2} = 3 \Leftrightarrow x =  \pm \sqrt 3 \)

Tính bằng máy tính ta được:

\(x \approx  \pm 1,732\)

c) \({x^2} = 3,5 \Leftrightarrow x =  \pm \sqrt 3,5 \)

Tính bằng máy tính ta được:

\(x \approx  \pm 1,871\)

d) \({x^2} = 4,12 \Leftrightarrow x =  \pm \sqrt 4,12 \)

Tính bằng máy tính ta được:

\(x \approx  \pm 2,03\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan