Bài 3 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.7 trên 34 phiếu

Cho hai tập hợp:

3. Cho hai tập hợp:

A = {a, b}              ;        B = {b, x, y}.

Điển kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

x \(\square\) A    ;        y \(\square\) B      ;          b \(\square\) A        ;          b \(\square\) B.

Bài giải:

x \(\notin\) A        ;          y ∈ B           ;         b ∈ A         ;  b ∈ B

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan