Bài 3 - Trang 6 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Viết các phân số sau.

3. Viết các phân số sau:

a) Hai phần bảy ;                         b) Âm năm phần chín ;

c) Mười một phần mười ba ;          c) Mười bốn phần năm.

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{2}{7}\) ;

b) \(\frac{-5}{9}\) ;

c)  \(\frac{11}{13}\) ;

d) \(\frac{14}{5}\).

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu