Bài 3 trang 58 sgk vật lí 10


Hợp lực...

3. Hợp lực   của hai  lực đồng quy   có độ lớn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Hướng dẫn:

=1+2

 F=\sqrt{{F_{1}}^{2}+{F_{2}}^{2}+2F_{1}.F_{2}cos\alpha }     

=>  phụ thuộc phương chiều , độ lớn của 1+2

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu