Bài 3 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2


Cho tam giác ABC

3. Cho tam giác ABC với  =  1000  ,       = 400

a) Tìm cạnh lớn nhất của tam giác.

b) Tam giác ABC la tam giác gì

Hướng dẫn:

a) Tam giác ABC có  =  1000  ,       = 40

Cạnh lớn nhất của tam giác ABC là BC vì BC đối diện với góc A và góc  =  100> 90nên góc A là góc tù

b) Tam giác ABC là tam giác tù

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu