Bài 3 trang 56 sgk Toán 5


Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km

Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải:

Trong 4 giờ ô tô đó đi được: 

          42,6 x 4 = 170,4 (km)

Đáp số 170,4 (km)