Bài 3 trang 56 sgk Toán 5


Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km

Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải:

Trong 4 giờ ô tô đó đi được: 

          42,6 x 4 = 170,4 (km)

Đáp số 170,4 (km)

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan