Bài 3 trang 56 sgk giải tích 12


3. Viết các số sau theo thứ tự tăng dần

3. Viết các số sau theo thứ tự tăng dần:

a) \(1^{3,75}\) ; \(2^{-1}\) ; \((\frac{1}{2})^{-3}\)

b) \(98^{0}\) ; \(\left ( \frac{3}{7} \right )^{-1}\) ; \(32^{\frac{1}{5}}\).

Hướng dẫn giải

3. Các em học sinh có thể  sử dụng máy tính cầm tay để tính các lũy thừa rồi sắp thứ tự cho đúng. Tuy nhiên để rèn luyện các tính chất của lũy thừa các em nên giải bài toán như sau:

a) \(1^{3,75}\) = 1 = \(2^{0}\) ; \(\left ( \frac{1}{2} \right )^{-3}\) = \(2^{3}\).

Mặt khác trong hai lũy thừa cungc cơ số lớn hơn 1, lũy thừa nào có số mũ lớn hơn là lũy thừa lớn hơn. Do đó theo thứ tự tăng dần ta được:

\(2^{-1}\) < \(1^{3,75}\) < \(\left ( \frac{1}{2} \right )^{-3}\)

b) \(98^{0}\) = 1 = \(\frac{3}{3}\) ; \(\left ( \frac{3}{7} \right )^{-1}\) = \(\frac{7}{3}\) ;  \(32^{\frac{1}{5}}\) = \(\left ( 2^{5} \right )^{\frac{1}{5}}\) = 2 = \(\frac{6}{3}\).

Do đó \(98^{0}\) < \(32^{\frac{1}{5}}\) < \(\left ( \frac{3}{7} \right )^{-1}\).

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..