Bài 3 trang 52 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.8 trên 48 phiếu

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

Bài 3. Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a) \(12,7 + 5,89 +1,3\);

b) \(38,6 + 20,09 + 7,91\);

c) \(5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2\);

d) \(7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55\).

Hướng dẫn giải:

a)\(12,7 + 5,89 +1,3= 12,7 + 1,3 + 5,89\)

                                      \(= 14+ 5,89\)

                                      \(= 19,89\)

b)\(38,6 + 20,09 + 7,91= 38,6 + (2,09 + 7,91)\)

                                          \(= 38,6 + 10\)

                                          \(= 48,6\)

c) \(5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2= (5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2)\)

                                              \(= 10 + 9\)

                                              \(= 19\)

d)  \(7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55= (7,34 + 2,66) + (0,45+0,55)\)

                                                  \(= 10 + 1\)

                                                  \(  = 11\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan