Bài 3 trang 51 Tiết 17 sgk Toán 5


Một hình chữ nhật có chiều rộng 16,34m,

Một hình chữ nhật có chiều rộng 16,34m, chiều dài hơn chiều rộng 8,32m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải:

Chiều dài hình chữ nhật là: 

16,34 + 8,32 = 24,66 (m)

Chu vi hình chữ nhật là:

    (24,66 + 16,34 ) x2 = 82 (m)

Đáp số : 82 (m)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay