Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 13:52:57

Bài 3 trang 50 sgk Toán 5


Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg.

Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải:

Tiến cân nặng:   32,6 + 4,8 = 37,4(kg)

Đáp số: 37,4kg

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay