Bài 3 trang 50 sgk Toán 5


Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg.

Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải:

Tiến cân nặng:   32,6 + 4,8 = 37,4(kg)

Đáp số: 37,4kg

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan