Bài 3 trang 50 sgk hóa học 8


Ghi lại phương trình phản ứng xảy ra khi cây nến cháy...

3. Ghi lại phương trình phản ứng xảy ra khi cây nến cháy ( xem bài tập 3, bài 12 sgk trang 45). Cho biết tên các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này?

Hướng dẫn giải:

Phản ứng hóa học:

Parafin + oxi -> khí cacbon ddioxxit + nước

Chất tham gia phản ứng : parafin. khí oxi.

Sản phẩm: cacbon dioxit, hơi nước.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu