Bài 3 trang 47 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 37 phiếu

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)       5,34 km2 = …ha

b)      16,5m2 = ….m2 ….dm2

c)       6,5 km2 = …ha

d)      7,6256 ha  =…m2

Hướng dẫn giải:

a)  5,34 km= 5,34 x 100 ha = 534 ha

b)  16,5m2 =  16 m2 50dm2

c)   6,5 km2 = 6,5 x 100 ha = 650 ha

d)  7,6256 ha = 7,6256 x 10 000 m= 76 256 m2

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan