Bài 3 trang 47 sgk hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?

3. Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?

a) Hóa trị cao nhất với oxi.                 d) Số lớp electron.

b) Nguyên tử khối.                            e) Số electron trong nguyên tử.

c) Số electron lớp ngoài cùng.

Bài giải:

Những tính chất sau đây biến đổi tuần hoàn.

a) Hóa trị cao nhất với oxi.          c) Số electron lớp ngoài cùng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan