Bài 3 trang 47 sgk hóa học 10


Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?

3. Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?

a) Hóa trị cao nhất với oxi.                 d) Số lớp electron.

b) Nguyên tử khối.                            e) Số electron trong nguyên tử.

c) Số electron lớp ngoài cùng.

Bài giải:

Những tính chất sau đây biến đổi tuần hoàn.

a) Hóa trị cao nhất với oxi.          c) Số electron lớp ngoài cùng.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu