Bài 3 trang 46- Tiết 11 sgk Toán 5


Trong vườn thú có 6 con sư tử.

Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày có một con ăn hết 9kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày?

Hướng dẫn giải:

Trong một ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

9 x 6 = 54 (kg)

Trong 30 ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

54  x 30 = 1620 (kg) hay 1,62 tấn

Đáp số: 1,62 tấn thịt

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay