Bài 3 trang 43 sách sgk giải tích 12


Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số phân thức:

Bài 3. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số phân thức:

         a)  ;           b)  ;             c)  .

Hướng dẫn giải:

a) Tập xác định : R {1};        ;

              Tiệm cận đứng : x = 1 . Tiệm cận ngang : y = 1.

              Bảng biến thiên :

              

              Đồ thị như hình bên.                 

              b) Tập xác định : R {2};         ;

              Tiệm cận đứng : x = 2 . Tiệm cận ngang : y = -1.

              Bảng biến thiên :

                                          Đồ thị như hình bên.

              c) Tập xác định : R {};        ;

              Tiệm cận đứng : x =  . Tiệm cận ngang : y =  .

              Bảng biến thiên :

Đồ thị như hình bên.              

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bài viết liên quan