Bài 3 trang 43 phần luyện tập sgk Toán 5


Tìm chữ số x, biết: 9,7x8 < 9,718

Tìm chữ số x, biết: 9,7x8 < 9,718

Hướng dẫn giải:

9,7x8 < 9,718

Vậy x < 1 suy ra x = 0

Ta có 9,708 < 9,718

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan