Bài 3 trang 42 sgk Toán 5


Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

0,32;   0,197; 0,4;  0,321;    0,187

Hướng dẫn giải:

0,4> 0,321> 0,32> 0,197> 0,187

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan