Bài 3 trang 40 sgk Toán 5


Khi viết số thập phân 0,100 dưới dạng số thập phân

Khi viết số thập phân 0,100 dưới dạng số thập phân bạn Lan viết 0,100 = ; bạn Mỹ viết 0,100 = ; bạn Hùng viết 0,100 = . Ai viết đúng, ai viết sai? Tại sao?

Hướng dẫn giải:

Vì 0,100 = 0,10= 0,1 nên Lan và Mỹ viết đúng

Vì  =  0,01 nên Hùng viết sai

Bài viết liên quan