Bài 3 trang 40 sgk Toán 5


Khi viết số thập phân 0,100 dưới dạng số thập phân

Khi viết số thập phân 0,100 dưới dạng số thập phân bạn Lan viết 0,100 = \(\frac{100}{1000}\); bạn Mỹ viết 0,100 = \(\frac{10}{100}\); bạn Hùng viết 0,100 = \(\frac{1}{100}\). Ai viết đúng, ai viết sai? Tại sao?

Hướng dẫn giải:

Vì 0,100 = 0,10= 0,1 nên Lan và Mỹ viết đúng

Vì \(\frac{1}{100}\) =  0,01 nên Hùng viết sai