Bài 3 trang 40 sgk Toán 5


Khi viết số thập phân 0,100 dưới dạng số thập phân

Bài 3. Khi viết số thập phân \(0,100\) dưới dạng số thập phân bạn Lan viết \(0,100 =  \frac{100}{1000}\); bạn Mỹ viết \(0,100 = \frac{10}{100}\); bạn Hùng viế\( 0,100 = \frac{1}{100}\). Ai viết đúng, ai viết sai? Tại sao?

Giải

Vì \(0,100 = 0,10= 0,1\) nên Lan và Mỹ viết đúng

Vì \(\frac{1}{100}=  0,01\) nên Hùng viết sai

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay