Bài 3 trang 39 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là:

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là:

A. 3 và 3                     B. 3 và 4                     

C. 4 và 4                      D. 4 và 3

Chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn B.

loigiaihay.com

Các bài liên quan