Bài 3 trang 38 sgk địa lí 7


Bài 3. Dựa vào bảng 11.3 SGK, nhận xét về tốc độ tăng tỉ lệ dân đô thị ở một số nơi trên thế giới.

Bài 3. Dựa vào bảng 11.3 SGK, nhận xét về tốc độ tăng tỉ lệ dân đô thị ở một số nơi trên thế giới.
Trả lời:
Tính tốc độ tăng tỉ lệ dân đô thị:
Châu Âu là \( \frac{73-56}{56}\) X 100% = 30,4%

Châu Á là \( \frac{37-15}{15}\) X 100% = 146,67%

Châu Phi là \( \frac{33-15}{15}\) X 100% = 120,0%

Bắc Mĩ là \( \frac{75-64}{64}\) X 100% = 17,19%

Nam Mĩ là \( \frac{79-41}{41}\) X 100% = 92,68%

Như vậy, tốc độ đô thị hoá không giống nhau. Châu Á tăng nhanh nhất, sau đó đến châu Phi, Nam MT, châu Âu rồi đến Bắc Mĩ.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu