Bài 3 trang 35 sgk Toán 5


Viết số thập phân và số thập phân thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu):

Viết số thập phân và số thập phân thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu):

Hướng dẫn giải:

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan