Bài 3 trang 35 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.8 trên 42 phiếu

Viết số thập phân và số thập phân thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu):

Viết số thập phân và số thập phân thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu):

Hướng dẫn giải:

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan