Bài 3 trang 35 sgk Toán 5


Viết số thập phân và số thập phân thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu):

Viết số thập phân và số thập phân thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu):

Hướng dẫn giải: