Bài 3 trang 35 sgk hóa học 10

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:

3. Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:

A. 8 và 18             B. 18 và 8         C. 8 và 8.             D. 18 và 18

Chọn đáp án đúng

Bài giải:

Chọn A

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan