Bài 3 trang 35 sgk hóa học 10


Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:

3. Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:

A. 8 và 18             B. 18 và 8         C. 8 và 8.             D. 18 và 18

Chọn đáp án đúng

Bài giải:

Chọn A

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu