Bài 3 trang 35 sách giáo khoa hình học lớp 11


Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x - y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến d thành chính nó

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x - y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến d thành chính nó thì phải là vectơ nào trong các vectơ sau?

(A)  = (2;1)

(B)  = (2;-1)

(C)  = ( 1;2)

(D)  = ( -1;2)

Đáp án : C

 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu