Bài 3 trang 33 sgk Vật lí 9

Bình chọn:
4.8 trên 35 phiếu

Bài 3. Một bóng đèn có điện trở R1 = 600Ω được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R1 = 900Ω vào hiệu điện thế UMN = 220V như sơ đồ hình 11.2. Dây

Bài 3. Một bóng đèn có điện trở R1 = 600Ω được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R1 = 900Ω vào hiệu điện thế UMN = 220V như sơ đồ hình 11.2. Dây nối từ M tới A và từ N tới B là dây đồng, có chiều dài tổng cộng là l = 200m và có tiết diện S = 0,2mm2 . Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn tới A và B.

a) Tính điện trở của đoạn mạch MN.

b) Tính hiệu điện thế dặt vào hai đầu của mỗi đèn.

GỢI Ý CÁCH GIẢI

a) Tính điện trở của toàn bộ đoạn mạch :

- Tính điện trở tương đương của hai bóng đèn R12 mắc song song.

- Tính điện trở Rd của dây nối.

- Điện trở RMN của đoạn mạch là điện trở tương đương của R12 nối tiếp với Rd. Từ đó suy ra RMN.

b) Tính hiệu điện thế dặt vào hai đầu mỗi đèn.:

- Tính cường độ I của dòng điện mạch chính.

- Từ đó tính hiệu điện thế đặt trên mỗi đèn U1 , U2.

Trả lời:

a) Điện trở của dây nối từ M tới A và từ N tới B là

Rdâynối = \( \rho \frac{l}{S}\)  = 1,7.10-8.\( \frac{200}{0,2.10^{-6}}\) = 17Ω

Điện trở tương đương của R1 và R2 mắc song song là

R12 = \( \frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}\) = \( \frac{600.900}{600+900}\) = 360Ω

Điện  trở của đoạn mạch MN là RMN = Rdâynối  + R12 = 17 + 360 = 377Ω.

b) Cường độ dòng điện mạch chính khi đó là I = \( \frac{U}{R_{MN}}\) = \( \frac{220}{377}\) = 0,583A.

Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn là

U = ImạchchínhR12 = 0,583.360 = 210 V.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan