Bài 3 trang 31 sgk hóa học 8


Một hợp chất có phân tử ...

3. Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 31 lần.

a) Tính phân tử khối của hợp chất

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu củ nguyên tố (xem bảng 1 trang 42).

Hướng dẫn giải :

a) \(\frac{ Hc}{H_{2}}=\frac{2X+O}{2}\) = 31  => Phân tử khối của hợp chất = 62 đvC.

b) Ta có : 2X  + O  = 62  => X = 23 đvC.

vậy X là nguyên tố natri (23)

Kí hiệu hóa học là Na.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu