Bài 3 trang 27 sgk địa lí 9


Cho những ví dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất

3. Cho những ví dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất một số nông sản ở địa phương em.

Trả lời.

Học sinh tự trả lời.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu