Bài 3 trang 24 sgk toán 5


Bài 3. Hãy so sánh.

Bài 3.

  

2 kg 50g ... 2500g                      6090kg ... 6 tấn 8kg

13kg 85g ... 13kg 805g               tấn ... 250 kg

Bài làm

2 kg 50g < 2500g                      6090kg > 6 tấn 8kg

13kg 85g < 13kg 805g               tấn = 250 kg

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan