Bài 3 trang 23 sgk toán 5


Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 4km 37m = ... m                       b) 354dm = ... m ... dm
    8m 12cm = ... cm                           3040m = ... km ... m
Giải
a) 4km 37m = 4037m                          b)  354dm = 35m 4dm
    8m 12cm = 812cm                                3040m = 3km 40m.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan