Bài 3 trang 22 sgk Vật lí 10


3. Chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều là gì?

3. Chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều là gì?

Trả lời: 

Chuyển động nhanh (chậm) dần đều là chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tăng (giảm) đều theo thời gian

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu