Bài 3 trang 22 sgk Vật lí 10


3. Chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều là gì?

3. Chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều là gì?

Trả lời: 

Chuyển động nhanh (chậm) dần đều là chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tăng (giảm) đều theo thời gian

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu