Bài 3 trang 216 sgk vật lý 11


Viết công thức về số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.

Bài 3. Viết công thức về số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự giải.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan