Bài 3 trang 216 sgk vật lý 11


Viết công thức về số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.

Bài 3. Viết công thức về số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.

Hướng dẫn giải:

G = f1/f2

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu