Bài 3 trang 213 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Viết công thức tính gần đúng của độ ẩm tỉ đối dùng trong khí tượng học ?

Viết công thức tính gần đúng của độ ẩm tỉ đối dùng trong khí tượng học ?

Hướng dẫn giải:

Trong khí tượng học, độ ẩm tỉ đối f được tính gần đúng theo công thức:

 $$f \approx {p \over {{p_{bh}}}}.100\% $$

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan