Bài 3 trang 208 sgk vật lí 12


Phân loại các tương tác sau:

3. Phân loại các tương tác sau:

a) Lực ma sát;

b) Lực liên kết hóa học;

c) Trọng lực

d) Lực Lo- ren;

e) Lực hạt nhân

f) Lực liên kết trong phân rã β.

Hướng dẫn:

a) Lực ma sát: tương tác điện từ

b) Liên kết hóa học: tương tác điện từ.

c) Trọng lực: tương tác điện từ

d) Lực Lo - ren: tương tác điện từ

e) Lực hạt nhân: tương tác mạnh

f) Lực liên kết trong phân rã β: tương tác yếu.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu