Bài 3 trang 186 sgk Hóa học lớp 11


Trình bày phương pháp hóa học

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất lỏng đựng riêng biệt trong các lọ không dán nhãn: etanol, glixerol, nước và benzen.

Hướng dẫn giải:

-          Dùng Na: nhận biết được benzen là chất không phản ứng.

-          Dùng Cu(OH)2: nhận được glixerol

-          Đốt 2 chất còn lại : C2H5OH cháy, H2O không cháy.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu