Bài 3 trang 186 sgk Hóa học lớp 11


Trình bày phương pháp hóa học

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất lỏng đựng riêng biệt trong các lọ không dán nhãn: etanol, glixerol, nước và benzen.

Hướng dẫn giải:

-          Dùng Na: nhận biết được benzen là chất không phản ứng.

-          Dùng Cu(OH)2: nhận được glixerol

-          Đốt 2 chất còn lại : C2H5OH cháy, H2O không cháy.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu