Bài 3 trang 186 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Trình bày phương pháp hóa học

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất lỏng đựng riêng biệt trong các lọ không dán nhãn: etanol, glixerol, nước và benzen.

Hướng dẫn giải:

-          Dùng Na: nhận biết được benzen là chất không phản ứng.

-          Dùng Cu(OH)2: nhận được glixerol

-          Đốt 2 chất còn lại : C2H5OH cháy, H2O không cháy.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan