Bài 3 trang 179 sgk vật lý 11


Nêu các công dụng của lăng kính.

Bài 3. Nêu các công dụng của lăng kính.

Hướng dẫn giải:

Lăng kính có nhiều công dụng trong khoa học kỹ thuật như:

1. Máy quang phổ.

2. Lăng kính phản xạ toàn phần.>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu