Bài 3 trang 172 sgk hóa học 121


Viết phương trình hóa học ...

3. Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau:

a) Etan    etilen       politilen.

b) Metan    axetilen    vinylaxetilen    butanđien    polibutađien.

c) Benzen → brombenzen.

Hướng dẫn.

a) (1) C2H6    C2H4 + H2

(2) nCH2 = CH2  

b) (1) 2CH4    C2H2 + 3H2

(2) 2CH ≡ CH    CH2 = CH – C ≡ CH

(3) CH2 = CH – C ≡ CH + H2    CH2 = CH – CH = CH2

(4) nCH2 = CH – CH – CH2    

c)  + Br   + HBr.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu