Bài 3 trang 172 sgk hóa học 121

Bình chọn:
2.9 trên 8 phiếu

Viết phương trình hóa học ...

3. Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau:

a) Etan  \(\overset{(1)}{\rightarrow}\)  etilen    \(\overset{(2)}{\rightarrow}\)   politilen.

b) Metan  \(\overset{(1)}{\rightarrow}\)  axetilen  \(\overset{(2)}{\rightarrow}\)  vinylaxetilen  \(\overset{(3)}{\rightarrow}\)  butanđien  \(\overset{(4)}{\rightarrow}\)  polibutađien.

c) Benzen → brombenzen.

Hướng dẫn.

a) (1) C2H6  \(\overset{t^{o},xt}{\rightarrow}\)  C2H4 + H2

(2) nCH2 = CH2  

b) (1) 2CH4  \(\overset{1500^{o}C}{\rightarrow}\)  C2H2 + 3H2

(2) 2CH ≡ CH  \(\overset{t^{o},xt}{\rightarrow}\)  CH2 = CH – C ≡ CH

(3) CH2 = CH – C ≡ CH + H2  \(\xrightarrow[t^{o}]{Pd/PbCO_{3}}\)  CH2 = CH – CH = CH2

(4) nCH2 = CH – CH – CH2    

c)  + Br  \(\xrightarrow[t^{o}]{Fe}\)  + HBr.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan