Bài 3 trang 167 sgk toán 5 luyện tập

Bình chọn:
4 trên 244 phiếu

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m.

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng \(\frac{3}{5}\) chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu được 55kg thóc. Hỏi bác Năm thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

Bài giải:

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là: 100 x \(\frac{3}{5}\) = 60 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là: 100 x 60 = 6000 ( m2)

6000 m2 gấp 100 m2 số lần là: 6000 : 100 = 60 (lần)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là: 55 x 60 = 3300 (kg)

Đáp số: 3300kg thóc.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan