Bài 3 trang 167 sgk toán 5 luyện tập


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m.

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng  chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu được 55kg thóc. Hỏi bác Năm thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

Bài giải:

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là: 100 x  = 60 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là: 100 x 60 = 6000 ( m2)

6000 m2 gấp 100 m2 số lần là: 6000 : 100 = 60 (lần)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là: 55 x 60 = 3300 (kg)

Đáp số: 3300kg thóc.

Bài viết liên quan