Bài 3 trang 165 sgk toán 5 luyện tập


Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu).

Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

a) 3 : 4 ;                         c) 1 : 2 ;

b) 7 : 5 ;                         d) 7 : 4 ; 

Mẫu: a)  3 : 4  =  = 0,75.

b) 7 : 5 =  = 1,4 .

c) 1 : 2  =  = 0,5

d) 7 : 4 =  = 1,75.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan