Bài 3 – Trang 163 – SGK Hóa học 12


Cho 32 gam hỗn hợp gồm...

3. Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO­4 2M. Khối lượng muối thu được là :

A.60 gam.

B. 80 gam.

C. 85 gam.

D. 90 gam.

Hướng dẫn giải.

Đáp án B.

Ta có sơ đồ phản ứng :

MgO + Fe2O3 + CuO + H2SO4 -> MgSO­4 + Fe2 (SO4)3 + CuSO4  + H2O.

Từ sơ đồ trên ta thấy : nO (của oxit) = \(n_{SO_{4}^{2-}}\) (của muối) = 0,6 mol.

=> mO = 16.0,6 = 9,6 (gam) ; mkim loại = 32 – 9,6 = 22,4 (gam).

mmuối  = mkim loại + \(m_{SO_{4}^{2-}}\) = 22,4 + 96.0,6 = 80 (gam).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu