Bài 3 trang 162 sgk toán 5 luyện tập

Bình chọn:
4.3 trên 405 phiếu

Cuối năm 2000 số dân của nước ta là 77 515 000 người.

Cuối năm 2000 số dân của nước ta là 77 515 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,3 % thì đến hết năm 2001 số dân của nước ta là bao nhiêu người ?

Bài giải:

Số dân của nước ta tăng thêm trong năm 2001 là:

 77515000 x 1,3 : 100 = 1007695 (người).

Số dân của nước ta tính đến cuối năm 2001 là: 

 77515000 + 1007695 = 78522695 (người) 

Đáp số: 78522695 người.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan