Bài 3 trang 162 SGK hóa học 11

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế...

3. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.

Hướng dẫn.

Sơ đồ phản ứng:

CH4  \(\overset{1500^{o}C}{\rightarrow}\)  C2H2   \(\overset{+H_{2}(Pd/PbCO_{3},t^{o})}{\rightarrow}\)  C2H4

C2H2     C6H6  \(\overset{Cl_{2},Fe,t^{o}}{\rightarrow}\)  C6H5Cl

C6H6    C6H5NO2

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan