Bài 3 trang 162 SGK hóa học 11


Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế...

3. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.

Hướng dẫn.

Sơ đồ phản ứng:

CH4    C2H2     C2H4

C2H2     C6H6    C6H5Cl

C6H6    C6H5NO2

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Bài viết liên quan