Bài 3 trang 162 SGK hóa học 11


Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế...

3. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.

Hướng dẫn.

Sơ đồ phản ứng:

CH4  \(\overset{1500^{o}C}{\rightarrow}\)  C2H2   \(\overset{+H_{2}(Pd/PbCO_{3},t^{o})}{\rightarrow}\)  C2H4

C2H2     C6H6  \(\overset{Cl_{2},Fe,t^{o}}{\rightarrow}\)  C6H5Cl

C6H6    C6H5NO2

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu