Bài 3 trang 161 sgk toán 5 luyện tập

Bình chọn:
4.1 trên 483 phiếu

Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau.

Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau: \(\frac{3}{5}\) số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình và tiền học của các con, \(\frac{1}{4}\) số tiền lương để trả tiền thuê nhà và tiền chi tiêu cho việc khác, còn lại là tiền để dành.

 a) Hỏi mỗi tháng gia đình đó để dành được bao nhiêu phần trăm số tiền lương ?

b) Nếu số tiền lương là 4 000 000 đồng một tháng thì gia đình đó để dành được bao nhiêu tiền mỗi tháng ?

Bài giải

Phân số chỉ số phần tiền lương gia đình đó chi tiêu trong tháng là:

\(\frac{3}{5}\) + \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{12}{20}\) + \(\frac{5}{20}\) = \(\frac{17}{20}\) (số tiền lương)

a) Tỉ số phần trăm số tiền lương gia đình đó để dành là:

1 - \(\frac{17}{20}\) = \(\frac{20}{20}\) - \(\frac{17}{20}\)  = \(\frac{3}{20}\) (số tiền lương)

\(\frac{3}{20}\)  = \(\frac{15}{100}\) = 15%

b) Số tiền gia đình đó để dành được là:

4000000 x 15 : 100 = 600000 (đồng)

Đáp số: a) 15% số tiền lương ; b) 600000 đồng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan