Bài 3 trang 16 sgk toán 5


Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

                                        

A.                  B.                    C.                       D.  .

Bài làm

 

Đáp án C.