Bài 3 trang 16 sgk toán 5


Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

                                        

A.                  B.                    C.                       D.  .

Bài làm

 

Đáp án C.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan