Bài 3 trang 16 sgk Địa lí lớp 10


Để trình bày và giải thích

Để trình bày và giải thích chế độ nước của một con sông, cần phải sử dụng những bản đồ nào?

Hướng dẫn giải:

Bản đồ mạng lưới sông ngòi, bản đồ khí hậu, bản đồ địa hình.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu