Bài 3 trang 16 sgk Địa lí lớp 10

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Để trình bày và giải thích

Để trình bày và giải thích chế độ nước của một con sông, cần phải sử dụng những bản đồ nào?

Hướng dẫn giải:

Bản đồ mạng lưới sông ngòi, bản đồ khí hậu, bản đồ địa hình.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan