Bài 3 trang 157 sgk toán 5

Bình chọn:
4.1 trên 90 phiếu

Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ?

Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ?

Bài giải:

Đồng hồ thứ nhất chỉ 10 giờ.

Đồng hồ thứ hai chỉ 6 giờ 5 phút. 

Đồng hồ thứ nhất chỉ 9 giờ 43 phút.

Đồng hồ thứ nhất chỉ 1 giờ 12 phút.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan